Начало
Новини
За нас
Колегиум
Ученици
Документи
Прием
Награди
Галерия
Ресурси
Контакти
Профил на купувача
За първи клас
След завършен седми клас
УКАЗАНИЯ
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС
В СОУ”Св.Климент Охридски” гр.Добрич
профилирано по музика, хореография, изобразително изкуство
Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?
-Всяко дете задължително постъпва като ученик в I-ви клас през годината, в която навършва 7 години.


Кой може да постъпи като ученик в първи клас?
-Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище.
(От 2003 г. е задължително обучението на деца една година преди постъпване в I-ви клас.)


Кой избира къде да учи детето?
-Изборът на училище се извършва от родителите на детето.


Какви са необходимите документи за записване?
-Заявление за записване (по образец на училището);
-Копие от Удостоверението за раждане на детето;
-Удостоверение за завършена подготвителна група.


Какви са действията за записване?
-Родителят може да подава заявление за записване от 03.11.2014г. до 31.05.2015 г.
-Записването на децата се извършва от 01 до 05 юни 2015 г.
-С родителите на записаните деца се провежда родителска среща на 14.06.2015г. - 18:00 часа
Образец документи
Заявление за постъпване в първи клас